Google Ads


Tô màu tranh cát đồ nghề bác sĩ - Learn colors with sand painting doctor tools (Chim Xinh channel)

Duration: 6:08 Views: 162K Submitted: 2 years ago
Description: CHỊ CHIM XINH TÔ MÀU TRANH CÁT ĐỒ NGHỀ BÁC SĨ DỄ THƯƠNG, GỒM CÓ CÁC DỤNG CỤ KHÁM BỆNH VÀ THUỐC ĐỂ ĐÓNG VAI TRỞ THÀNH BÁC SĨ. BỘ TÔ MÀU TRANH CÁT GỒM 1 BỨC TRANH VÀ 18 HŨ CÁT MÀU CÓ PHA THÊM HẠT KIM TUYẾN.
Learn colors with sand painting doctor tools (Chim Xinh channel)